0768-76 24 88 annika@orera.nu

Bättre webbtext: Fetstil & F-form

f-formenwb

En avgörande roll i innehållet på en webbplats spelas av text och bild. För att vi ska få texten läst behöver den bl a upplevas som läsbar – följa vissa regler för hur ögat agerar på skärmen.

Om du knyter ihop en blogg med din övriga sociala mediernärvaro får du en effektiv kommunikationsplattform som lyfter din rankning i sökmotorerna. Tipsen nedan gäller för både blogg och webbplats utan bloggfunktion.

Jag kommer att överanvända fetstil i denna textpassage, eftersom jag felaktigt tror att det gör texten mer lättläst. Rätt använd gör det det.  Lagom är bäst, som vanligt.

F-formen gör oss likgiltiga
Undersökningar där man har följt ögats rörelser visar att man generellt inte hänger med ju längre ner ögat färdas i texten, vilket gör att slutet i princip ignoreras helt. Bilden ovan illustrerar hur ögat färdas över sidan.

Hålla kvar intresset
Eftersom vi vill hålla kvar läsaren så länge som möjligt och bryta upp det kompakta textblocket kan vi exempelvis underhålla med en bild.

Det underlättar även intressemässigt om du varierar längden på meningarna. Detta gäller generellt i samband med textproduktion.

Fetstil används:

  • när du vill dra uppmärksamheten till nyckelord i en text
  • i rubriker
  • om du vill betona att man exempelvis inte ska rusa rakt ut i trafiken
  • om du är en skribent som alltid börjar varje stycke med en nyckelmening. Fetar du den så hjälper du ögat vidare i texten.