0768-76 24 88 annika@orera.nu

Utbildning

Kunskap är makt.

Makten att välja väg, prioritera och fatta rätt beslut.

Jag vill prata mera med Orera!

Kurser med erfaren utbildare i att skriva för webben och i digital kommunikation

Är det dags för företaget att fylla på med ny kunskap i copywriting, webbtext, presskommunikation eller sociala medierhantering? Vi talar i klartext och skickar skrivkrampen i omloppsbana långt ut i yttre rymden.  

Företagsanpassad utbildning: Kontakta mig på annika@orera.nu eller telefon 0768-76 24 88. De öppna utbildningarna har ett pris per deltagare, vilket reduceras om du beställer en utbildningsdag för en grupp, från och med 5 deltagare.

Boka mig för en föreläsning, workshop eller enskild utbildning. Jag är en erfaren utbildare med bakgrund i skolvärlden och anlitas av fyra utbildningar på Lunds universitet och Befound webbstrategier i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Standard på mina pass är lyhördhet inför deltagarnas behov och en blandning av föreläsning, workshop och diskussion. Jag opererar enligt devisen: ”Om du inte kan förklara det enkelt så förstår du inte det tillräckligt bra”.

 

Efter passet känner du dig inspirerad, har fått en del aha-upplevelser och är sugen på att bita tag i arbetsuppgifterna med förnyad kraft.

Om företaget efterfrågar utbildning i SEO, Google Analytics eller Linkedin lämnar jag med varm hand över dig till mina välrenommerade kolleger på Befound.

Om du fyller i formuläret nedan med dina behov så återkommer jag till dig.

 

Kurser och individuell coaching

Skriva för webben
Målgrupp: du som tagit över skötseln av hemsidan på ett företag, egenföretagare, kommunikatörer i föreningar.

Sociala medier – strategi och genomförande
Målgrupp: företagare

PR-workshop: fånga journalistens uppmärksamhet.

Målgrupp: alla som befinner sig i en position där man behöver förstå presskommunikation eller samordna en annonskampanj.

Workshop i copywriting
Målgrupp: företagare och kommunikatörer i föreningar.

Funktionell hemsida, varumärkesstärkande kommunikation på internet
Målgrupp: företagare

Individuell text-/sociala mediercoaching

Nå ut bättre med ditt budskap i text. Vad kännetecknar olika genrer? Vilka är skillnaderna mellan att skriva för webbplats, trycksak och sociala medier?

Kategorier

Vilka är dina behov och förväntningar på en utbildning?

15 + 6 =