0768-76 24 88 annika@orera.nu

100 personer på digitalt mingel!

Idag nådde vi hundrastrecket ifråga om inbjudna som tackat ja till att delta på Facebook i smygpremiären på Överlevnadskalendern! Vi är skakade, rörda och framför allt mycket glada! Den 13 december kommer luckorna upp dag för dag i denna blogg och hos de andra i arbetsgruppen.

Pressarbetet fortskrider och imorgon är det dags att göra uppföljningssamtal på utskickade pressmeddelanden. Att så många kommer på smygpremiären lyfter givetvis humöret!